Basisschoolondersteuning

Voor kinderen op de basisschool geef ik ondersteuning in vakken zoals rekenen, spelling en (begrijpend) lezen. Juist de aandacht en de tijd in een 1 op 1 situatie kan het kind verder helpen om tot bepaalde inzichten te komen. En als je iets begrijpt, is het leuk en raak je gemotiveerd! Daar wil ik graag bij helpen. Samen met de ouders en eventueel de leerkracht bepalen we wat en hoeveel ondersteuning het kind nodig heeft.

De prijzen voor de begeleiding zijn heel laagdrempelig, namelijk € 25,00 per uur. Voor meerdere afspraken in de week én voor een langere periode, kunnen we een vast pakketprijs afspreken.

Bel of mail voor het maken van een afspraak!